Регистър на даренията

Регистър на даренията Община Ситово

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.sitovo.bg/
Автор Дияна Василева
Отговорник по поддръжка Дияна Василева
Last Updated май 28, 2018, 10:33 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 22, 2017, 08:18 (Europe/Sofia)