РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 54 НА КУЧЕТАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ (БЕЗСТОПАНСТВЕНИ)

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 54 НА КУЧЕТАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ (БЕЗСТОПАНСТВЕНИ) – 2017 год.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор д-р Илия Томов
Отговорник по поддръжка инж. Р. Божилова
Last Updated ноември 16, 2017, 15:49 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 16, 2017, 15:48 (Europe/Sofia)