ВЕТЕРИНАРНИ ЛАБОРАТОРИИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЧЛ. 32 ОТ ЗВД, КЪМ ОДБХ

Лаборатории за изследване на храни (от животински произход)

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/10/
Автор Диляна Кръстева
Отговорник по поддръжка Диляна Кръстева
Версия 1.0
Last Updated юли 26, 2016, 14:17 (Europe/Sofia)
Създаден юли 26, 2016, 14:15 (Europe/Sofia)