Регистър за постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Регистър за постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=148
Автор Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Отговорник по поддръжка Николина Стоянова
Last Updated ноември 5, 2018, 11:51 (Europe/Sofia)
Създаден септември 17, 2018, 14:49 (Europe/Sofia)