Регистър на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Регистър на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води съгласно Закона за водите

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=176
Автор Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Отговорник по поддръжка Николина Стоянова
Версия 2
Last Updated септември 19, 2018, 16:29 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 22, 2017, 12:53 (Europe/Sofia)