Регистър за предоставените разрешителни за управление на съоръжения за минни отпадъци

Регистърът съдържа данни за издадените разрешителни по Закона за подземните богатства за управление на съоръжения за минни отпадъци

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.me.government.bg/bg/themes-c353.html
Автор Дирекция ПРКК
Отговорник по поддръжка Дирекция ПРКК
Last Updated май 20, 2016, 13:23 (Europe/Sofia)
Създаден май 20, 2016, 13:19 (Europe/Sofia)