Регистър на разрешенията за търсене и проучване на подземни богатства

Регистърът включва данни за действащите разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства на територията на Република България, включително в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море, издадени от Министерски съвет и министъра на енергетиката. На сайта на Министерството на енергетиката са достъпни още "Карта с действащи разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства" и "Карта на блоковете за търсене и проучване на нефт и природен газ"

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.me.government.bg/bg/themes/registar-na-razresheniyata-za-tarsene-i-prouchvane-613-396.html
Автор Дирекция ПРКК
Отговорник по поддръжка Дирекция ПРКК
Last Updated април 27, 2017, 13:28 (Europe/Sofia)
Създаден май 19, 2016, 19:05 (Europe/Sofia)