Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Посочени са адресите на местата, където са разположени цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на община Струмяни

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Райна Серезлиева
Отговорник по поддръжка Стоян Петков
Last Updated септември 21, 2017, 16:02 (Europe/Sofia)
Създаден септември 21, 2017, 15:57 (Europe/Sofia)