Регистър на издадените административни актове на кмета на Столична община

Регистър на издадените административни актове на кмета на Столична община

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.sofia.bg/administrative-acts-of-the-mayor
Версия 1.0
Last Updated януари 8, 2019, 14:06 (Europe/Sofia)
Създаден май 4, 2018, 11:12 (Europe/Sofia)