Регистър достъп до информация 2017

Подадени заявления за ДОИ през 2017 г., кратко описание на исканата информация, дата на предоставяне на информацията

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Алфатар
Отговорник по поддръжка Стефка Жекова
Last Updated март 7, 2018, 09:15 (Europe/Sofia)
Създаден март 7, 2018, 09:14 (Europe/Sofia)