Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и измененията им за 2017 г.. Актуална информация може да бъде получена на адрес: http://www.septemvri.org/register_akt_izrab_ust_planove.htm

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.septemvri.org/register_akt_izrab_ust_planove.htm
Last Updated септември 12, 2017, 11:37 (Europe/Sofia)
Създаден май 15, 2017, 11:07 (Europe/Sofia)