Регистър на подадените заявления по ЗДОИ - 2017г.

Регистър на постъпилите заявление по Закона за достъп на информацията и движението им за 2017г. - РИОСВ-Пазарджик

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор РИОСВ-Пазарджик
Отговорник по поддръжка Петър Иванов
Last Updated януари 8, 2018, 16:27 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 23, 2017, 15:06 (Europe/Sofia)