Регистър на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на територията на община Никола Козлево

Регистър на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на територията на община Никола Козлево

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Петър Димитров
Отговорник по поддръжка Петър Димитров
Версия 1
Last Updated август 11, 2017, 13:41 (Europe/Sofia)
Създаден август 11, 2017, 13:40 (Europe/Sofia)