Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Вяра Тулина
Отговорник по поддръжка Даниела Минкова
Last Updated ноември 8, 2017, 09:24 (Europe/Sofia)
Създаден март 14, 2017, 15:57 (Europe/Sofia)