Регистър на специализираните институции, социалните услуги в общността, детски ясли и детска млечна кухня на територията на Община Велико Търново

Регистър на специализираните институции, социалните услуги в общността, детски ясли и детска млечна кухня на територията на Община Велико Търново

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 31, 2018, 17:04 (Europe/Sofia)
Създаден декември 31, 2018, 17:02 (Europe/Sofia)