Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Велико Търново

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Велико Търново

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 31, 2018, 14:32 (Europe/Sofia)
Създаден декември 28, 2018, 09:43 (Europe/Sofia)