Регистър плащания в системата СЕБРА

Този регистър съдържа плащанията на първостепенните разпоредители с бюджет

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated март 29, 2018, 14:08 (Europe/Sofia)
Създаден март 29, 2018, 13:37 (Europe/Sofia)