Регистър на обектите с обществено предназначение

Регистърът на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 от 2005 г. на електронен и хартиен носител

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rzi-sfo.com/p/регистри
Автор РЗИ - Софийска област
Отговорник по поддръжка Елена Сапунджиева
Last Updated юни 11, 2018, 15:44 (Europe/Sofia)
Създаден юни 29, 2016, 14:14 (Europe/Sofia)