Регистър на обектите с обществено предназначение

Регистърът на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 от 2005 г. на електронен и хартиен носител.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rzi-smolyan.com/registri/OOP.pdf
Автор РЗИ-Смолян
Отговорник по поддръжка инж.Росица Димитрова
Last Updated ноември 1, 2018, 14:59 (Europe/Sofia)
Създаден април 11, 2018, 11:56 (Europe/Sofia)