Регистър на обектите с обществено предназначение

Регистърът на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 от 2005 г на електронен и хартиен носител.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.rzi-burgas.com/registur%20OOP.htm
Автор Христина Христова
Отговорник по поддръжка Д-р Мариана Кофинова
Last Updated март 7, 2018, 16:39 (Europe/Sofia)
Създаден юни 29, 2016, 14:30 (Europe/Sofia)