Регистър на земеделските земи от общинския поземлен фонд отдадени под наем

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник регистър на земи общ. собственост1.xlsx
Автор Кемал Алиев
Отговорник по поддръжка Нилгюн Исмаил
Last Updated юни 6, 2017, 10:38 (Europe/Sofia)
Създаден март 1, 2017, 10:01 (Europe/Sofia)