Регистър на земи отдадени под наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 17, 2017, 15:49 (Europe/Sofia)
Създаден юли 22, 2016, 15:43 (Europe/Sofia)