Регистър на водовземните съоръжения за подземни води за стопански цели

Регистър на водовземните съоръжения за подземни води за стопански цели съгласно Закона за водите

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=280
Автор Йорданка Георгиева
Отговорник по поддръжка Николина Стоянова
Last Updated септември 18, 2018, 17:53 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 31, 2016, 10:34 (Europe/Sofia)