Регистър на спортните обекти

Регистър на спортните обекти воден в Министерство на младежта и спорта

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://mpes.government.bg/Pages/Registers/sports_objects.aspx
Last Updated ноември 27, 2018, 17:14 (Europe/Sofia)
Създаден март 23, 2018, 10:05 (Europe/Sofia)