Регистър на спортните клубове

Регистър на спортните клубове воден в Министерство на младежта и спорта

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://mpes.government.bg/Pages/Registers/sports_clubs.aspx
Last Updated ноември 27, 2018, 17:19 (Europe/Sofia)
Създаден март 16, 2018, 12:54 (Europe/Sofia)