Регистър на спортните федерации

Регистър на спортните федерации воден в Министерство на младежта и спорта

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://mpes.government.bg/Pages/Registers/sports_federations.aspx
Last Updated септември 26, 2018, 14:33 (Europe/Sofia)
Създаден март 16, 2018, 14:13 (Europe/Sofia)