Регистър на разпоредителните сделки на Община Добрич

Публичен регистър на разпоредителните сделки на Община град Добрич. Актуални данни на адрес http://egateway.dobrich.bg:8080/webreg/Registers/RAZPSDELKI

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://egateway.dobrich.bg:8080/webreg/Registers/RAZPSDELKI
Автор Иванка Милкова
Отговорник по поддръжка Иванка Милкова
Last Updated октомври 11, 2017, 16:22 (Europe/Sofia)
Създаден септември 15, 2017, 11:49 (Europe/Sofia)