Регистър на публичната общинска собственост в Община Асеновград

актуален към 07.08.2017

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated ноември 8, 2017, 14:02 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 10, 2016, 16:26 (Europe/Sofia)