Регистър на плащанията в системата Себра

Този регистър съдържа информация за плащанията на първостепенните разпоредители с бюджет в системата Себра. Актуализира се дневно.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated март 29, 2018, 13:39 (Europe/Sofia)
Създаден март 29, 2018, 13:36 (Europe/Sofia)