Регистър на плащанията в СЕБРА

регистъра съдържа информация за плащанията на първостепенните разпоредители с бюджета.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated март 29, 2018, 13:40 (Europe/Sofia)
Създаден март 29, 2018, 13:36 (Europe/Sofia)