Публичен регистър на лицата, регистрирани за износ и трансфер на технологии с двойна употреба

Публичен регистър на лицата, регистрирани за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба, съгласно чл. 44 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated май 25, 2016, 16:35 (Europe/Sofia)
Създаден април 22, 2015, 11:42 (Europe/Sofia)