Регистър на лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи

Регистър на лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи, съдържащ: № и дата на удостоверението Наименование и седалище на лицето Адрес на сервиза Списък на сервизните техници * Обхват на регистрацията Идентификационен номер, определен от ДАМТН

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юни 23, 2017, 15:36 (Europe/Sofia)
Създаден май 10, 2017, 16:16 (Europe/Sofia)