Регистър на издадените разрешения за извършване оценяване на съответствието /нотифицирани органи/

Регистър на издадените разрешения за извършване оценяване на съответствието, съдържащ: Име и адрес на лицето получило разрешение Идентификационен номер Директива Наредба Продуктов обхват/ процедури за оценяване на съответствието Разрешение No / Заличен съгласно

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 21, 2018, 11:12 (Europe/Sofia)
Създаден май 9, 2017, 17:33 (Europe/Sofia)