РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БЯЛА

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БЯЛА 2017

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 6, 2018, 10:20 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 11:19 (Europe/Sofia)