Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Столична община

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Столична община

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.sofia.bg/register-municipal-participation-ngo
Версия 1.0
Last Updated юни 26, 2018, 00:30 (Europe/Sofia)
Създаден юни 25, 2018, 23:22 (Europe/Sofia)