РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1997 година до 2017 година.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://aytos.bg/registar-aktove-publichna-chastna-obshtinska-1487.html
Last Updated март 12, 2018, 11:57 (Europe/Sofia)
Създаден март 12, 2018, 11:49 (Europe/Sofia)