Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2017г .

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Анна Стойнева
Last Updated февруари 9, 2018, 10:22 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 9, 2018, 10:11 (Europe/Sofia)