Регистър на съоръженията за минерална вода от находища- изключително държавна собственост

Регистър на съоръженията за минерална вода от находища- изключително държавна собственост

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=506
Автор Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Отговорник по поддръжка Николина Стоянова
Last Updated септември 19, 2018, 16:09 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 23, 2017, 13:38 (Europe/Sofia)