Регистър на водовземните съоръжения за подземни води- кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите

Регистър на водовземните съоръжения за подземни води- кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите съгласно Закона за водите

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=176
Автор Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Отговорник по поддръжка Николина Стоянова
Last Updated март 23, 2018, 19:54 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 22, 2017, 12:08 (Europe/Sofia)