Регистър на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ - Варна

Регистърът на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ - Варна съдържа: № по ред, Фирмена регистрация, Име на управител, Адрес на регистрация, Рег. №, Специалност

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.rzi-varna.com/registers.php
Автор Димитринка Атанасова
Отговорник по поддръжка Димитринка Атанасова
Last Updated октомври 23, 2018, 16:48 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 4, 2016, 15:54 (Europe/Sofia)