Регистър на лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ

Регистър на лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ съдържа: № по ред, Фирмена регистрация, Име на управител, Адрес на регистрация, Регистр. №, Специалност

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.rzi-varna.com/registers.php
Автор Димитринка Атанасова
Отговорник по поддръжка Димитринка Атанасова
Last Updated октомври 3, 2017, 11:57 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 4, 2016, 15:49 (Europe/Sofia)