Регистър на разрешителните за водовземане от подземни води съгласно Закона за водите

Регистър на разрешителните за водовземане от подземни води съгласно Закона за водите

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Николина Стоянова
Last Updated април 11, 2018, 16:51 (Europe/Sofia)
Създаден април 11, 2018, 16:45 (Europe/Sofia)