Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Регистърацията е на основание чл. 2 от Наредба № 5 от 2011г. за условията и реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти и чл.232, ал.2 от Зaкона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.rzi-razgrad.org/registry_lekari.php
Автор РЗИ-Разград
Отговорник по поддръжка Катя Бориславова
Last Updated май 17, 2016, 15:55 (Europe/Sofia)
Създаден май 17, 2016, 15:17 (Europe/Sofia)