Регистри ТРБ

Регистър на издадените разрешителни за строеж 2016 г.
Регистър на обектите, въведени в експлоатация Регистър на заверените технически паспорти на сгради 2016 год.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.krumovgrad.bg/aktualno/byudzhet-i-finansi/publichni-registri.html
Автор Фатме Осман
Отговорник по поддръжка Фатме Осман
Last Updated октомври 10, 2017, 13:14 (Europe/Sofia)
Създаден май 19, 2017, 14:14 (Europe/Sofia)