Разпределение на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване

Пасища и мери от общински поземлен фонд на територията на Община град Добрич за стопанската 2017/2018 г., съгласно Решение № 17-12/28.02.2017 г. на Общински съвет град Добрич

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.dobrich.bg/files/upload/obshtinski-savet/Reseniq_ObS_2017/res_17_28_02_2017.pdf
Автор Мария Стефанова
Отговорник по поддръжка Мария Стефанова
Last Updated октомври 3, 2017, 13:45 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 3, 2017, 13:43 (Europe/Sofia)