Регистър на Община Приморско за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Регистър дава данни за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - продажби, учредяване право на строеж, възмездно ползване и др. от 2012г. до 2017г. включително

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://primorsko.bg/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/
Отговорник по поддръжка Васил Савов
Last Updated юли 5, 2018, 14:38 (Europe/Sofia)
Създаден юли 5, 2018, 14:28 (Europe/Sofia)