Размер на средното рентно плащане за общините от област Смолян, за стопанската 2015-2016 г.

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи по землища за общините от област Смолян за стопанската 2015-2016 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор ОДЗ Смолян
Отговорник по поддръжка Борис Тодоров
Версия 1.0
Last Updated юли 18, 2016, 16:40 (Europe/Sofia)
Създаден юли 18, 2016, 16:37 (Europe/Sofia)