Публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро

Публичният регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро в България се създава и поддържа на основание ал.3, чл. 3 от Валутния закон. Актуална информация се публикува ежедневно на адрес http://www.nap.bg/page?id=447.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated април 27, 2015, 09:20 (Europe/Sofia)
Създаден март 30, 2015, 15:31 (Europe/Sofia)