Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия

Актуално състояние на регистъра. Всички версии от 2007 г. насам са достъпни на сайта на Министерството на енергетиката в xls формат в секция "Регистри"

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.me.government.bg/bg/themes/publichen-registar-na-licata-registrirani-po-reda-na-chl-139a-na-zakona-za-energetikata-za-izvarshvan-603-395.html
Автор Дирекция СЕУКС
Отговорник по поддръжка Дирекция СЕУКС
Last Updated май 26, 2016, 14:14 (Europe/Sofia)
Създаден май 19, 2016, 11:15 (Europe/Sofia)