Предоставени ваучери по схема "Първа работа"

Публичен регистър на предоставени ваучери по схема "Първа работа"

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://ophrd.az.government.bg/voucher.asp
Автор Йордан Йорданов
Отговорник по поддръжка Йордан Йорданов
Версия 1.0
Last Updated октомври 27, 2015, 13:47 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 26, 2015, 15:34 (Europe/Sofia)